VÍTAME VÁS NA NAŠEJ STRANKE

Spoločnosť bola založená v roku 1997 na základe spolupráce živnostníkov. Spoločnosť zastupuje Ing.Peter Trávniček, ktorý je členom SKSI.

Oprávnenie pre statiku, projektovanie pozemných stavieb, činnosť dozora je podložená autorizačným osvedčením. Spoločnosť sa venuje projektovej činnosti v oblasti statiky, projektovania, stavebného dozoru, inžinierskej činnosti pozemných stavieb. Na zabezpečení týchto služieb spoločnosť zamestnáva zmluvných pracovníkov vo všetkých oblastiach projektovej a koordinačnej činnosti - od zememeračských a geologických prác cez projektantov architektúry, stavebných konštrukcií, špecialistov zdravotechniky, kúrenia, elektriny, vzduchotechniky a požiarnej ochrany.